Tyto webové stránky mohou využívat technologii zvanou „cookies“, která napomáhá jejich lepšímu fungování. Při prohlížení stránek mohou být některé cookies staženy do vašeho počítače. Používáním stránek souhlasíte s použitím těchto cookies. To nám pomáhá zlepšovat obsah stránek tak, aby pro vás byl více relevantní a lépe využitelný. Další informace naleznete v části Ochrana osobních údajů.

Navštívili jste internetový portál Turnerův syndrom.

chromozomy

Je určen pro všechny, kteří chtějí získat informace o tomto poměrně častém onemocnění: pro rodiče děvčátka nesoucího Turnerův syndrom, pro dívky a ženy s Turnerovým syndromem, pro jejich rodiny, pedagogy, kamarády, budoucí nebo současné životní partnery. Je otevřen také lékařům nejrůznějších odborností a ostatním zdravotníkům, kteří se chtějí poradit nebo naopak uveřejnit své vlastní zkušenosti.

Život s Turnerovým syndromem může přinášet nejrůznější problémy, které se ale vesměs dají úspěšně řešit. Důležitá je pomoc nejen zdravotníků, ale také širokého okolí a k tomu by měly přispět i naše stránky.

Najdete zde přímý kontakt na lékaře-specialisty, kteří se pacientkám s Turnerovým syndromem dlouhodobě věnují. V rámci odborné poradny budou odpovídat na Vaše dotazy. Smyslem našich stránek je nejen poskytovat informace na úrovni nejnovějších poznatků moderní medicíny, ale současně dát možnost i jejich uživatelům sdělit své názory, pocity a připomínky, které budou k užitku všem, kteří sdílejí podobné problémy.

Nezapomeneme Vás informovat o setkání pacientek a jejich rodin, ale i o jiných společenských a vzdělávacích akcích.

Autory odborných textů jsou Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D. a Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.. Autorem sekce Možnosti otěhotnění je Doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.